SPRZEDAŻ I MONTAŻ STOLARKI BUDOWLANEJ

BEZPŁATNY POMIAR I WYCENA

INDENTIQ


Filozofia montażu

Naszą podstawową przewagą względem konkurencji są oferowane przez nas techniki montażu.

Montaż na zasadzie mocowanie oraz uszczelnienie pianą należy uznać za niedopuszczalny o czym większość konkurentów nawet nie informuje swoich klientów. Brak paroizolacji w połączeniu okna z murem to recepta na wilgoć w obrębie ościeży. Szczególnie w połączeniu z wysokiej klasy oknami oraz solidnym dociepleniem ścian i dachu.

Przedstawiamy poniżej artykuł dotyczący stosowanego przez nas systemu uszczelnienia okien "i3" firmy Tremco-Illbruck:

"Postaw na illbruck "i3"

W myśl rozporządzenia o oszczędności energii wykonanie fachowego uszczelnienia spoin na złączach okiennych zgodnie z aktualnym stanem technicznym nie jest dla użytkowników niczym nowym. Niedbałość wykonania może tutaj prowadzić do wysokich roszczeń gwarancyjnych. Dlatego też decydujące znaczenie ma wybór odpowiedniego materiału do uszczelnienia.

Zasada „szczelniej wewnątrz niż na zewnątrz”

Prawidłowe uszczelnienie jest efektem współdziałania warstwy zewnętrznej, środkowej i wewnętrznej. Optymalne wyniki można osiągnąć jedynie wówczas, gdy składające się na to uszczelnienie warstwy harmonizują ze sobą zgodnie z zasadą „szczelniej wewnątrz niż na zewnątrz” tworząc system całościowy. Przyczynia sie on do zapobiegania powstawaniu szkód budowlanych w wyniku działania wilgoci, jak np. zagrzybienie oraz do stworzenia zdrowego klimatu wewnątrz pomieszczenia.

illbruck "i3" w sposób niezawodny zapobiega powstawaniu mostków termicznych i odpowiada zalecanej przy montażu drzwi i okien zasadzie RAL "szczelniej wewnątrz niż na zewnątrz". Tym samym illbruck "i3" stanowi wysokiej jakości system uszczelniania okien. System montażu i uszczelniania całkowicie sprawdzony przez Instytut Techniki Okiennej [ift]

System montażu i uszczelniania okien illbruck "i3" został poddany praktycznej kontroli przez niezależny i renomowany Instytut Techniki Okiennej (ift) w Rosenheim. Przetestowano przy tym po raz pierwszy współdziałanie poszczególnych komponentów w stanie zabudowanym w warunkach ekstremalnych i dokonano oceny całego systemu. System spełnia wymagania rozporządzenia o oszczędności energii w odniesieniu do hermetyczności."